30 August, 2017

Hướng dẫn cách tạo file .htaccess - Kiến thức cơ bản!

Dù đây là kiến thức rất cơ bản đối với nhiều người, nhưng với đại đa số - những người chưa am hiểu nhiều về host thì cách tạo file .htaccess chính là từ khóa cần thiết khi họ muốn "dấn chân" vào môi trường mới!
Hướng dẫn tạo file .htaccess
Hướng dẫn tạo file .htaccess

Để khỏi mất thời gian mình sẽ không trình bày nhiều kiến thức về file .htaccess, ý nghĩa hay cách hoạt động... Mình sẽ đi nhanh vào vấn đề chính mà các bạn cần đó là "tạo file .htaccess". Bắt đầu bằng việc mở một trình soạn thảo ví dụ như notepad (trên window) sau đó copy đoạn code dưới đây và lưu lại:
# BEGIN WordPress
<IfModule mod_rewrite.c>
RewriteEngine On
RewriteBase /
RewriteRule ^index\.php$ - [L]
RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-f
RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-d
RewriteRule . /index.php [L]
</IfModule>
# END WordPress
File .htaccess sau khi tạo sẽ được up vào thư mục public_html (đối với host DirectAdmin)
Trên đây là những hướng dẫn cực kỳ cơ bản về cách tạo file .htacces, nhưng chắc chắn những ai muốn mày mò tìm hiểu về host thì còn tìm đến bài viết này bởi những câu lệnh bên trong đó là vô cùng quan trọng và cần thiết sau này!