15 January, 2020

Ninh xương hay linh xương? Khi nào dùng Ninh và Linh

Lại nhắc đến chính tả, lại nhức đầu! Ở chia sẻ trước Thạnh đã viết về cách dùng "nên hay lên", một lỗi chính tả và phát âm mà khá nhiều người dùng sai. Và bài viết này sẽ lại tiếp tục nói về chủ đề chính tả: "ninh xương hay linh xương" và khi nào dùng "ninh", khi nào dùng "linh".

Như Thạnh nói giọng địa phương, dù đã rèn luyện nhưng đôi khi phát âm không chuẩn. Tuy nhiên rất hiếm khi mắc lỗi sai chính tả khi viết. Ấy vậy mà nhiều người phát âm sai và viết cũng sai nữa. Trong nhiều trường hợp, sai chính tả khiến câu chuyện bị hiêu sai lệch hoặc người đối diện cười chê.