17 January, 2017

Lệnh cơ bản hay dùng trong Excel - Thủ thuật Excel

Với những người làm việc liên quan đến dữ liệu, thống kế... chắc chắn sẽ thấy được sự hữu ích của ứng dụng Excel. Dẫu biết công việc sẽ được giải quyết dễ dàng và nhanh hơn khi sử dụng Excel nhưng thực tế không nhiều người sử dụng thành thạo Excel (hoặc Google Trang tính - Google Sheets). Bài viết này xin được chia sẻ (chính xác hơn là liệt kê) một vài lệnh Excel rất cần thiết cho công việc của bạn (những lệnh cơ bản như SUM, AVERAGE ... mình sẽ không liệt kê lại nữa)

Hàm SUBSTITUTE

Đây là hàm thay thế chuỗi  văn bản cũ thành chuỗi văn bản mới
Cú pháp: =SUBSTITUTE(text;vb_1;vb_2;[number])
Trong đó:
- text: văn bản hoặc ô tính chứa văn bản
- vb_1: văn bản tìm
- vb_2: văn bản thay thế
- [number]: vị trí tìm thấy vb_1 muốn thay thế (nếu có)
Áp dụng:
Chức năng đơn giản của hàm là tìm - thay thế, và chúng ta hoàn toàn có thể vận dụng linh động nó với nhiều múc đích khác nhau. Một ví dụ khá hay đó là việc chuyển đổi nội dung một ô tính từ dạng văn bản sang dạng số.
- Một ô tính chứa nội dung copy ở dạng văn bản với sự xuất hiện dấu chấm nên khi thực hiện phép tính excel sẽ không thực hiện được do không thể tự động chuyển đổi sang định dạng số.
- Chúng ta có thể ứng dụng hàm SUBSTITUTE vào đây để giải quyết vấn đề này. Ta sẽ đổi "11,740.9914" thành "11740,9914" như vậy excel mới hiểu được đó là số. Để làm được điều đó ta cần loại bỏ dấu phẩy (,) sau đó đổi dấu chấm (.) thành dấu phẩy (,)
=SUBSTITUTE(SUBSTITUTE(A2;",";"");".";",") (trong đó hàm SUBSTITUTE bên trong là hàm loại bỏ dấu phẩy và hàm ngoài là hàm đổi dấu chấm thành dấu phẩy)
Bây giờ bạn có thể thực hiện phép tính với số liệu ở trên bởi vì excel hiểu được đó là chữ số


0 nhận xét:

Post a Comment