28 December, 2016

Cách gỡ bản quyền template Blogspot để không bị điều hướng sang trang khác

Blogspot là cách đơn giản để các bạn có được một website(hay nói chính xác hơn là blog cá nhân) để thỏa sức viết và khám phá! (Tham khảo thêm cách trỏ tên miền về blogspot để có một website tên miền riêng)
Để có được một giao diện blog đẹp, các bạn thường sử dụng template có sẵn được chia sẻ trên mạng. Các template đó thường sẽ được gắn bản quyền tác giả ở cuối trang và thực sự là với đa số mọi người sử dụng template share đó đều không muốn sự xuất hiện của một người khác (ở nước ngoài ít khi họ ích kỷ vậy). Nhưng thôi vì nhu cầu của các bạn, Thạnh xin được hướng dẫn các bạn cách xóa bản quyền ở chân trang blogspot (xóa bản quyền template blogspot)
Đặc điểm của template có gắn bản quyền: Bạn không thể tùy chỉnh thông tin tác giả ở chân trang, nếu vào code chỉnh sửa hoặc xóa thông tin thì blog sẽ bị chuyển hướng sang website khác.

(Xem video hướng dẫn ở cuối bài)

Bước 1: Truy cập quản trị blog > Mẫu > Chỉnh sửa HTML
Chỉnh sửa HTML blogspot
Chỉnh sửa HTML blogspot

Bước 2: Xóa code liên quan đến bản quyền - Tìm kiếm đến đoạn code: $(document
Thao tác: Ctrl + F để mở chức năng tìm kiếm trên trình duyệt, gõ $(document vào và tìm kiếm. Đoạn code đó sẽ có cấu trúc như hình dưới. Ta thực hiện xóa đoạn code đó từ $(document đến trước //]]>
Xóa code bản quyền blogspot
Xóa code bản quyền  blogspot
Bước 3: Unpack code bản quền blogspot - Tìm kiếm code eval
Thao tác: Ctrl + F và tìm phần code eval. Đoạn code sẽ có dạng như ảnh dưới
Đoạn code cần unpack
Đoạn code cần Unpack
Unpack đoạn code trên:
Truy cập vào theo đường dẫn: www.strictly-software.com/unpacker#unpacker
Dán đoạn code trên vào và thực hiện unpack. Sau đó copy đoạn code sau Unpack và thế vào phần code trước unpack.

Có trường hợp không thể tìm được đoạn eval tương tự như trên thì có thể nó đã bị mã hóa, chúng ta cần tìm đến đoạn code bị mã hóa có dạng:
\x65\x76\x61\x6c\x28\x66\x75\x6e\x63\x74\x69\x6f\x6e\x28\x70\x2c\x61\x2c\x63\x2c\x6b\x2c\x65\x2c\x64\x29\x7b\x65\x3d\x66\x75\x6e\x63\x74\x69\x6f\x6e\x28\x63\x29\x7b\x72\x65\x74\x75\x72\x6e\x28\x63\x3c\x61\x3f\x27\x27\x3a\x65\x28\x70\x61\x72\x73\x65\x49\x6e\x74\x28\x63\x2f\x61\x29\x29\x29\x2b\x28\x28\x63\x3d\x63\x25\x61\x29\x3e\x33\x35\x3f\x53\x74\x72\x69\x6e\x67\x2e\x66\x72\x6f\x6d\x43\x68\x61\x72\x43\x6f\x64\x65\x28\x63\x2b\x32\x39\x29\x3a\x63\x2e\x74\x6f\x53\x74\x72\x69\x6e\x67\x28\x33\x36\x29\x29\x7d\x3b\x69\x66\x28\x21\x27\x27\x2e\x72\x65\x70\x6c\x61\x63\x65\x28\x2f\x5e\x2f\x2c\x53\x74\x72\x69\x6e\x67\x29\x29\x7b\x77\x68\x69\x6c\x65\x28\x63\x2d\x2d\x29\x7b\x64\x5b\x65\x28\x63\x29\x5d\x3d\x6b\x5b\x63.....
Sử dụng Hexcoder để giải mã đoạn mã trên: http://ddecode.com/hexdecoder/
...Và unpack như đoạn code vừa nhận được (như hướng dẫn ở bước 3)

Bước 4: Bây giờ các bạn sửa thoải mái phần thông tin bản quyền chân trang mà không lo bị chuyển hướng website.
Các bạn nhớ sửa id sang một giá trị tùy ý nhé!
Chỉnh sửa bản quyền chân trang blogspot
Chỉnh sửa bản quyền chân trang blogspot
Từ liên quan:
bản quyền blogger, xóa bản quyền chân trang, gỡ bản quyền chân trang blogspot...

2 comments: